Đơn vị trực thuộc
 
TT HỌ - TÊN CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ
I. LĐLĐ THÀNH PHỐ CÀ MAU
1 Trần Thị Mỹ Hương Chủ tịch
2 Trần Thị Hoàng Ánh Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thành Đương Phó Chủ tịch
4 PhùngVăn Kẽm UVBTV
5 Huỳnh Thanh Thủy Chuyên viên
II. LĐLĐ HUYỆN ĐẦM DƠI
6 Nguyễn Văn Phẩm Chủ tịch
7 Mai Hồng Kỳ Phó Chủ tịch
8 Trần Kim Còn Phó Chủ tịch
9 Ngô Diễm Phúc Chuyên viên
10 Trần Văn Kết Chuyên viên
III. LĐLĐ HUYỆN CÁI NƯỚC
11 Nguyễn Quốc Diện Chủ tịch
12 Lê Thanh Phong Phó Chủ tịch
13 Trần Ngọc Lập Chuyên viên
14 Trương Thanh Tú Chuyên viên
IV. LĐLĐ HUYỆN PHÚ TÂN
15 Nguyễn Hữu Quận Chủ tịch
16 Trần Thanh Tùng Phó Chủ tịch
17 Dư Hoàng Mum Chuyên viên
18 Trần Thị Linh Chuyên viên
V. LĐLĐ HUYỆN NĂM CĂN
19 Nguyễn Thị Lý Chủ tịch
20 Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch
21 Nguyễn Đông Nhân Chuyên viên
VI. LĐLĐ HUYỆN NGỌC HIỂN
22 Tạ Mỹ Hạnh Chủ tịch
23 Trần Kim Lê Phó Chủ tịch
24 Tạ Thanh Thoảng Chuyên viên
25 Nguyễn Ngọc Thanh Chuyên viên
VII. LĐLĐ HUYỆN THỚI BÌNH
26 Nguyễn Minh Tâm Chủ tịch
27 Nguyễn Văn Chính Phó Chủ tịch
28 Đinh Thị Thảo Chuyên viên
29 Dương Minh Tuấn Chuyên viên
VIII. LĐLĐ HUYỆN U MINH
30 Đoàn Việt Khoa Chủ tịch
31 Trịnh Hoàng Thám Phó Chủ tịch