DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CÀ MAU

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Lê Chí Nguyện

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố

2

Nguyễn Thành Đương

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố

3

Võ Thị Ngọc Thu

Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố

4

Phan Quốc Nam

Ủy viên BTV LĐLĐ Thành phố

5

Huỳnh Thanh Thủy

Ủy viên BTV, Kế toán LĐLĐ Thành phố

6

Trịnh Cao Găng

Ủy viên BTV LĐLĐ thành phố , Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Cà Mau

7

Trần Trường Nguyên

Ủy viên BTV LĐLĐ Thành phố, Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố

8

Lưu Quốc Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên LĐLĐ Thành phố

9

Phan Bảo Dương

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn Cà Mau

10

Lê Trúc Hương

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

11

Phạm Kim Đen

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

12

Trần Hữu Long

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, PCT UBND Phường 5

13

Đoàn Trúc Giang

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, PCT HĐND Phường 8

14

Trần Văn Nhựt

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lý Văn Lâm

15

Mai Thị Thanh Phong

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Phó Giám đốc BHXH Thành phố

16

Phạm Hoàng Khang

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, PCT HĐND xã Hòa Tân

17

Lê Trọng Nguyễn

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, PCT UBND Phường 7

18

Ngô Thanh Liêm

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, PCT HĐND Phường 6

19

Dương Văn Nhứt

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố

20

Vũ Hữu Tuấn

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, CT CĐCS Trường THCS Nguyễn Du

21

Nghê Phúc Thủ

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐCS Cty TNHH CNTH Minh Khôi

22

Trịnh Công Chánh

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Nhà hàng LyNa khách sạn Long Tỵ

23

Trần Văn Quốc

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, PCT HĐND xã Tắc Vân

24

Nguyễn Thị Phương

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, CT CĐCS Trường TH Quang Trung

25

Huỳnh Thanh Thùy

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, PCT HĐND Phường Tân Thành

26

Trần Thanh Toàn

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐCS Chi Cục thuế

27

Hà Thanh Hải

Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Văn Lang

 

 

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CÀ MAU

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Lê Chí Nguyện

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố

2

Nguyễn Thành Đương

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố

3

Võ Thị Ngọc Thu

Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố

4

Phan Quốc Nam

Ủy viên BTV LĐLĐ Thành phố

5

Huỳnh Thanh Thủy

Ủy viên BTV, Kế toán LĐLĐ Thành phố

6

Trịnh Cao Găng

Ủy viên BTV LĐLĐ thành phố , Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Cà Mau

7

Trần Trường Nguyên

Ủy viên BTV LĐLĐ Thành phố, Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố