Ngày 25/12/2020Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Cà Mau tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, thành thành lập Công

đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Sách - thiết bị Cà Mau. Đồng chí Lê Chí Nguyện - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cà Mau đã đến dự.

     Tại đây, LĐLĐ thành phố Cà Mau đã công bố Quyết định kết nạp 09 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí; đồng chí Ngô Chiến Sự - Phó Giám đốc Công ty được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn.

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Nguyện - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cà Mau chúc mừng các đồng chí đoàn viên mới kết nạp và giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành trong thời gian tới thực hiện tốt công tác chăm lo về đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên...

     Thay mặt Ban Chấp hành CĐCS, đồng chí Ngô Chiến Sự - Phó Giám đốc công ty, Chủ tịch CĐCS gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ thành phố Cà Mau đã có những chỉ đạo quý báu đối với CĐCS công ty. Ban Chấp hành xin ghi nhận và sẽ tập trung xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên, của Ban Giám đốc Công ty, nhiệm vụ của CĐCS đề ra.

     Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Cà Mau đã thành lập mới được 11CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đạt 107% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao; kết nạp mới 520/450 đoàn viên công đoàn, đạt 115,5% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.