Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 01/03/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội X công

đoàn tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2018-2023 và Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 31/3/2017 của LĐLĐ tỉnh về việc hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp. Ngày 10/11/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để xin ý kiến biểu quyết về văn kiện, nhân sự đại hội III Công đoàn Viên chức và triển khai một số nội dung về hoạt động công đoàn trong những tháng cuối năm 2017. 

    Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Nguyễn Đức Bằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức; đồng chí Tạ Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức khóa II. 

Hội nghị đã thông qua các nội dungLấy ý kiến biểu quyết dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018, trình Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua Công văn của Liên đoàn Lao động tỉnh về nhân sự cơ cấu Chủ tịch Công đoàn Viên chức khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; Lấy ý kiến biểu quyết cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai một số công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

Được gửi tài liệu nghiên cứu trước và sau khi triển khai nội dung trọng tâm của báo cáo, các đại biểu đã hoàn toàn thống nhất với các nội dung Hội nghị và có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung làm sáng tỏ hơn nội dung, việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Viên chức khóa II và hướng tới Đại hội Công đoàn Viên chức khóa III của báo cáo. Qua các ý kiến đóng góp chủ trì hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu và sẽ chọn lọc đưa vào Văn kiện trình Đại hội III Công đoàn Viên chức, nhiệm kỳ 2018-2023.