Ngày 08/9/2017 tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn, Công đoàn ngành Y tế Cà Mau  tổ chức hội nghị giao ban hoạt động công đoàn ngành Y tế cụm 11.

Đến dự hội nghị có Ông Huỳnh Văn Nhanh, UV BCH Công đoàn Y tế Việt Nam, Phó GĐ Sở Y tế TP Cần Thơ, Trưởng Cụm 11; đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau và đại diện lãnh đạo 07 đơn vị thuộc Cụm 11 (Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

          Hội nghị lần này, công đoàn ngành y tế các tỉnh trong cụm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; góp phần cùng với ngành y tế địa phương động viên cán bộ, viên chức, lao động trong ngành hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng ngành ổn định, phát triển.  

Tại hội nghị, Công đoàn ngành y tế Cà Mau đã báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức, hoạt động công đoàn, một số kết quả nổi bật và chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong công tác công đoàn 8 tháng đầu năm, nổi bật là công tác kiện toàn tổ chức các cấp công đoàn ngành y tế theo ngành dọc; công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS dứt điểm vào cuối tháng 9/2017. CĐCS bệnh viện đa khoa Năm Căn báo cáo tham luận về hoạt động CĐCS và công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống cho CCVCLĐ tại đơn vị.

Đại diện Công đoàn ngành y tế các tỉnh đã có nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm, cách làm sáng tạo hoạt động công đoàn, chia sẽ những khó khăn về khám bảo hiểm y tế trong công tác khám chữa bệnh, tình trạng xuất toán tiền khám chữa bệnh gây tâm lý lo lắng đối với nhân viên y tế. Đồng thời kiến nghị với Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ và các Bộ - Ngành liên quan xem xét bổ sung, điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ ngành y tế, nhất là các chính sách về tiền lương, đãi ngộ, phụ cấp thâm niên.

Kết luận hội nghị, Ông Huỳnh Văn Nhanh - Trưởng Cụm 11 đánh giá cao sự duy trì hoạt động của Công đoàn ngành Y tế cụm 11. Qua đó ghi nhận ý kiến đóng góp của các đơn vị thành viên trình Công đoàn Y tế Việt Nam xem xét. Đồng thời đề nghị Công đoàn ngành Y tế các tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Liên đoàn Lao động các tỉnh, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ IX và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn ngành y tế…