• MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018

  MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018

 • Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017

   

 • Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

   

 • Tuyên truyền tổ chức Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

   

 • V/v tham gia thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

   

 • Chính sách mới: Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  Ngày 12/5/2017 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, ký thay Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 • Tìm hiểu chính sách bảo hiểm thất nghiệp

  Hỏi: Về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp ? Trả lời: Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

 • Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

  Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp